This site has been archived on 31/08/2005. No new content will be added.

COST€R Tool

COST€R 2.6 is een software toepassing waarmee je de productiekosten van educatieve multimedia toepassingen kan berekenen. COST€R is een intelligent berekeningssysteem gebaseerd op een gegevensbank die alle mogelijke prijsinformatie bevat over diverse soorten multimedia producties. Deze informatie werd verzameld door de projectpartners uit Frankrijk, Spanje en België en is gebaseerd op gemiddelde commerciële tarieven in elk van deze landen. Door middel van de COST€R toepassing kan de gebruiker ook prijsvergelijkingen maken tussen de verschillende landen. COST€R laat het niet toe om een volledig eLearning initiatief, zoals een virtuele universiteit, te budgetteren maar berekent wel de produktiekosten van de afzonderlijke multimedia die erin gebruikt worden, zoals een video, website, audio programma, videoconferentie, etc.

» COST€R Tool bevat:

  • Een overzicht van de kost factors en produktie fases voor iedere multimedia produktie
  • Recente kost informatie voor België, Frankrijk en Spanje gebaseerd op de gangbare commerciële normen
  • Een gebruiksvriendelijke beslissingsboom om te totale kost van een nieuwe productie te berekenen
  • Een eenvoudige handleiding
  • Een verklaring van alle gebruikte multimedia termen

» Systeem vereisten:

  • Windows 98, Windows ME
  • Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
  • Mac OS X met Java 1.4

» Gebruikersgids [PDF] en Video Tutorial [SWF, 5']

» Download COST€R Tool 2.6