This site has been archived on 31/08/2005. No new content will be added.

Support

De gebruikersgids van COST€R 2.6 verklaart hoe van start te gaan, hoe de software te gebruiken en wat alle extra functionaliteiten er zijn.

Voor al uw vragen (o.a. suggesties ter verbetering, workshop arrangementen, aanpassing van de software aan de plaatselijke markt, etc.) contacteer:

COST€R Secretariat ATiT
Leuvensesteenweg 132
B-3370 Roosbeek (Belgium)
Tel: +32 16 223 273
Fax: +32 16 223 743
e-mail: info@atit.be